MAKİNE DİREKTİFİ

2006/42/EC Makine Direktifi, Avrupa birliğine üye olan ülkeler tarafından hazırlanmış olup, insanların ve makinelerin güvenliğini sağlayan direktiftir.

Makine üreticilerinin ürünlerini Türkiye’de ve Avrupa’da belirli bir kalitede satışa sunabilmesi için Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Özetle 2006/42/AT yönetmeliğine uyulması demek 2006/42/EC direktifine uyulması demektir.

“Bu Yönetmeliğin amacı; makinelerin, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.”

“Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamındaki makinelerin, “CE” uygunluk işareti taşıdıkları, AT Uygunluk Beyanına sahip oldukları ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında insanların, yerine göre evcil hayvanların veya malların, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, makinenin piyasadan toplanması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için gerekli olan bütün tedbirleri alır.”

“Bu Yönetmelik; makineleri, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makineleri kapsar.”

SAM Otomasyon olarak, Makine Emniyeti’nde ihtiyacınız olduğu her konuda her zaman yanınızdayız…